Anunci de contractació de treballs forestals a l’Associació de Propietaris Forestals de Serralada Litoral Central 2020 (Expedient 5/2020)

Contractació treballs a l’APFSLC 2020

L’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central, en el marc de programa anual d’actuacions 2020 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals (expedient 5/2020).

Les condicions per participar i enviar les ofertes, models i terminis estan incloses en el plec de clàusules administratives.

La data límit per a la presentació de les ofertes és el 10 de setembre 2020 a les 24:00 hores i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic info@serraladalitoralcentral.cat

Adjuntem la següent documentació:

Memòria
Plec de clàusules administratives
Plec de clàusules tècniques
Mapa Lot 1
Mapa Lot 2
Mapa Lot 3
Mapes en format KMZ (ZIP)
Documentació a entregar (word)

apfslc