L’APF Serralada Litoral Central executa tallades de vegetació per danys biòtics a través d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya

L’Associació ha pogut realitzar una actuació de 45,04 ha de superfície.

L’Associació ha executat a través d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya, emmarcada en RESOLUCIÓ ACC/1765/2021,  45,04 ha en diverses finques als municipis d’Argentona, Tiana, Teià. L’import de la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya ha estat de 56.300,00 €, amb els quals s’han eliminat els peus de pi pinyer afectats per danys biòtics i s’ha afavorit la regeneració de l’alzinar.

Aquest ajut està cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el DARP i s’enmarca en l’operació 08.03.01 d’ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (annex 5 de l’Ordre ARP/93/2018): tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per danys biòtics.

 

apfslc