Anunci de contractació de treballs forestals a l’Associació de Propietaris Forestals de Serralada Litoral Central 2023 (Expedient 3/2023)

Contractació treballs a l’APFSLC 2023

L’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central, en el marc de programa anual d’actuacions 2023 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals (expedient 3/2023).

Les condicions per participar i enviar les ofertes, models i terminis estan incloses en el plec de clàusules administratives.

La data límit per a la presentació de les ofertes és el 27 d’octubre 2023 a les 23:59 hores i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic info@serraladalitoralcentral.cat

Adjuntem la següent documentació:

Memòria
Plec de clàusules administratives
Plec de clàusules tècniques
Mapa en format KMZ (ZIP)

apfslc