1. Assessorament i mitjans tècnics

L’Associació, gràcies al conveni signat amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona per a l’aplicació del Pla marc de restauració
i millora disposa dels següents mitjans:

• Un enginyer tècnic forestal que l’assessora en tots els aspectes tècnics
• Un capatàs forestal que dóna suport en el seguiment de les feines
• Vehicle tot terreny
• Material per a realitzar inventaris forestals

Es disposa dels mitjans i experiència de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona i la col·laboració dels ajuntaments.

L’assessorament tècnic ha de permetre donar una primera orientació i orientar als socis, en els seus dubtes i problemàtiques.

Per qualsevol qüestió us podeu posar en contacte directament amb el tècnic de l’Associació.

2. Transferència d’informació del sector forestal

Un dels principals objectius de l’Associació és divulgar i informar als propietaris forestals i a la societat en general sobre els beneficis
d’una gestió forestal respectuosa amb el medi ambient, i que per tant, hi hagi un intercanvi de les notícies que afecten el sector forestal en general i a l’àmbit de l’Associació en particular.

Per això, des de l’Associació es donarà informació de:

• Notícies d’interès com jornades, cursos, convocatòries de subvencions…
• Enllaços a llocs web que poden ser d’interès
• Contacte personal entre els membres de l’associació i els seus tècnics