L’APF Serralada Litoral Central executa tallades de vegetació per danys biòtics a través d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya

L’Associació ha pogut realitzar una actuació de 20,56 ha de superfície.

L’Associació ha executat a través d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya, emmarcada en RESOLUCIÓ ARP/1411/2020,  20,56 ha en diverses finques als municipis d’Argentona i Teià. L’import de la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya ha estat de 25.700 €, amb els quals s’han eliminat els peus de pi pinyer afectats per danys biòtics i s’ha afavorit la regeneració de l’alzinar.

Aquest ajut està cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el DARP i s’enmarca en l’operació 08.03.01 d’ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (annex 5 de l’Ordre ARP/93/2018): tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendi forestal, per nevades, per bufaruts i per danys biòtics.

apfslc