L’Associació de Propietaris Forestals de Serralada Litoral Central ha realitzat actuacions forestals amb un ajut financer de la Unió Europea amb Fons FEADER, convocatòria del 2019 de la Generalitat de Catalunya (RESOLUCIÓ ARP/1474/2019)

Treballs de l’APFSLC amb un ajut financer de la Unió Europea

L’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central inclou quinze municipis del Maresme i del Vallès Oriental. En els darrers anys les masses forestals s’han vist afectades per un alt grau de decaïment (degut a sequera i altres factors abiòtics i biòtics). L’espècie que s’ha vist afectada principalment ha estat el pi pinyoner. L’escarabat perforador Tomicus destruens, ha provocat que molts arbres quedessin completament morts.

Un dels objectius de l’Associació de Propietaris Forestals (APF) és la d’actuar front pertorbacions naturals com és el cas de les plagues, per aquest motiu des de l’APF s’impulsa la realització d’actuacions forestals per reduir l’impacte de la citada plaga.

L’APF de Serralada Litoral Central va sol·licitar un ajut per a realizar aquests treballs. Aquest ajut està cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el DARP i s’enmarcara en l’operació 08.03.01 d’ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (annex 5 de l’Ordre ARP/93/2018): tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendi forestal, per nevades, per bufaruts i per danys biòtics.

Les actuacions s’han dut a terme en finques de titularitat privada,  afectades per l’escarabat Tomicus destruens amb més del 20% dels peus de pi pinyer afectats.

Els treballs realitzats han consistir en eliminar tots els peus de pi pinyer afectats per l’escarabat Tomicus destruens, eliminant d’aquesta manera els peus de pi pinyer morts i afectats per la plaga i afavorint la regeneració de l’alzinar. També s’han retirat o eliminat les restes de més de 7,5 cm de diàmetre per tal d’evitar que l’escarabat pugui colonitzar altres zones no afectades i reduir el risc d’incendis forestals provocat per aquells peus d’arbres morts presents al bosc, a més de reduir el risc de caiguda d’arbres morts sobre persones o béns. Amb les actuacions es pretén que l’alzinar pugui consolidar-se a les finques.

Els treballs s’han realitzat en finques dels municipis de Cabrera de Mar, Cabrils, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, Teià i Alella, en un total de 41,25 ha, assolint els objectius previstos.

apfslc