Obert el període de sol·licitud de les Subvencions d’enguany de la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit del Parc i de l’Associació de propietaris forestals.

  • Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles i ramaderes, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa any 2019

Aprovades les bases de les subvencions del 2019-2020 de la Xarxa de Parcs Naturals. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 25 d’abril.

  • Al BOPB de 20 de març hi ha publicades les bases especifiques i la convocatòria de concessió de subvencions, corresponents a l’exercici 2019, mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de fomentar les activitats d’explotacions forestals, empreses agrícoles i ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit territorial dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

En el cas del Parc de Serralada Litoral aquest àmbit serà el de l’Espai d’Interès Natural de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

Trobareu tota la informació i la documentació necessària a l’enllaç següent: https://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats

 

Per qualsevol dubte podeu dirigir-vos a l’oficina del Parc Serralada Litoral:

Avinguda Sant Mateu, 2

08328 Alella

A/e: p.slitoral@diba.cat

Tel. 937 540 024

O bé a: xarxaparcs@diba.cat

apfslc