Obert el període de sol·licitud de les Subvencions d’enguany de la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit del Parc i de l’Associació de propietaris forestals.

Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles i ramaderes, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa per a l’any 2020-21

S’han aprovat les bases de les subvencions del 2020-2021 de la Xarxa de Parcs Naturals. Al BOPB de 18 de març hi ha publicades les bases especifiques i la convocatòria de concessió de subvencions, corresponents a l’exercici 2020-21, mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de fomentar les activitats d’explotacions forestals, empreses agrícoles i ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit territorial dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

Inicialment, el termini de presentació de les sol·licituds s’iniciava el dimecres 18 de març del 2020 i finalitzava el dilluns 20 d’abril del 2020, tanmateix, d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma (Reial Decret 463/2020), el còmput dels terminis de tramitació resta suspès Per a dubtes i aclariments, podeu posar-vos en contacte a través de la bústia ot.parcsn@diba.cat.

Trobareu tota la informació i la documentació necessària a l’enllaç següent:

https://parcs.diba.cat/web/litoral/ajuts-i-subvencions

Per evitar la propagació del coronavirus Covid-19, com a mesura preventiva extraordinària el registre presencial de la Diputació de Barcelona romandrà temporalment tancat. El registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge. Un cop acabi el període de confinament que reclamen les autoritats governatives amb motiu del coronavirus Covid-19, les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5, també es poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat administratiu.

Documents addicionals:

Per qualsevol dubte podeu dirigir-vos a l’oficina del Parc Serralada Litoral (telèfon 937 540 024, p.slitoral@diba.cat)  o bé a l’oficina de Parcs de la Diputació de Barcelona (xarxaparcs@diba.cat).

apfslc