La composició actual de la Junta Directiva és la següent:

PRESIDENT / Sr. Joan Bertran

VICEPRESIDENTA / Sra. Marta Gómez

TRESORERA / Sra. Maria Àngels Viñals

SECRETARI / Sr. Jaume Tolrà

VOCAL / Sr. Francesc Giró

VOCAL / Sr. Agustí Maluquer

VOCAL / Sr. Josep Torrents

VOCAL / Sr. Josep Canals

VOCAL / Sr. Lluís Seda

VOCAL / Sr. Jordi Fontanills