Publicació de l’INFORME TÈCNIC SOBRE L’ANÀLISI DE LES MASSES BOSCOSES DEL MARESME DELS ANYS 2015-2016-2017: ESTUDI DEL SEU DECAÏMENT (2018)

Els resultats de l’informe del 2018 mostren la recuperació de la vigor dels arbres en algunes zones del 2017 on la sequera ha disminuït. L’any 2017 hi va haver menys mortalitat que en el 2016 i el 2015, les afectacions aïllades tendeixen a la baixa des del 2015 i la vegetació verda i vigorosa augmenta, en molts casos fruit dels treballs silvícoles de tallades sanitàries realitzats.

La Diputació de Barcelona (DIBA) ha contractat els serveis de l’Institut Cartogràfic i Geològicde Catalunya (ICGC) per realitzar un mapa de detecció de canvis en el nivell de verdor de les masses boscoses, per tercer any consecutiu al Maresme entre els anys 2015-2016-2017 a partir d’imatges de satèl·lit. L’any 2017 l’estudi també s’ha ampliat a la part nord de la Serralada Litoral, incloent part dels municipis del Vallès Oriental.

En concret la DIBA va detectar que a tota la zona de la costa del Maresme hi havia una afectació greu de decaïment de les masses boscoses (sequera i altres factors abiòtics i biòtics), principalment de pi pinyoner (Pinus pinea), que provocava que molts arbres quedessin parcialment o completament secs, i en molts casos, fins i tot morts. Aquest decaïment ha propiciat l’entrada d’un fong i també d’insectes perforadors (com el Tomicus), que estan causant estralls, i que en poden causar molts més.

Els resultats del darrer estudi (informe del 2018, amb dades del 2015, 2016 i 2017) es pot trobar publicat al web de la Diputació:

https:2018_informe_maresme_2015_17_v2.pdf

 

 

apfslc