Anunci de contractació de treballs forestals de l’Associació de Propietaris Forestals de Serralada Litoral Central 2024 (Expedient 1/2024)

Contractació treballs de l’APFSLC 2024

L’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central, en el marc de programa anual d’actuacions 2024 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, fa pública la següent convocatòria per a la contractació de treballs forestals (expedient 1/2024).

Les condicions per participar i enviar les ofertes, models i terminis estan incloses en el plec de clàusules administratives.

La data límit per a la presentació de les ofertes és el 5 d’abril 2024 a les 23:59 hores i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic info@serraladalitoralcentral.cat

Adjuntem la següent documentació:

Memòria
Plec de clàusules administratives
Plec de clàusules tècniques
Mapa en format KMZ (ZIP)

Mapa actuacions en format pdf

apfslc