Guia de mesures per reduir els danys causats per mamífers de la fauna salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures

En el següent link us podeu descarregar la Guia completa:
Guia de mesures per reduir danys dels mamífers de la fauna salvatge

 

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura,Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha promogut l’elaboració d’aquesta Guia que inclou la descripció de mesures aplicables per reduir danys de mamífers de la fauna salvatge, i en particular del senglar, que causin conflictes per presència en zones urbanes, equipaments esportius, infraestructures i també en l’àmbit rural, en àrees de conreus, pastures i reforestacions.

L’objectiu de la Guia és facilitar informació actualitzada sobre les mesures amb efectivitat contrastada, indicant en quins cassos són aplicables i aportant les prescripcions bàsiques per emprendre la seva aplicació, així com la normativa que les regula, cas que existeixi. La informaciós’ha incorporat en fitxes que faciliten la informació rellevant per a cada mesura.

Els principals mamífers que causen conflictes són quatre espècies d’ungulats salvatges: el senglar (Sus scrofa) i els cèrvids, concretament el cabirol (Capreolus capreolus), la daina (Dama dama) i el cérvol (Cervus elaphus).

Els conflictes més importants que causa el senglar, i altres ungulats salvatges, són els següents:

I) Danys a conreus, pastures i altres recursos agraris

II) Danys a reforestacions i plantacions en actuacions de restauració ecològica

III) Danys a elements de la biodiversitat en espais naturals

IV) Accidents causats per ungulats en carreteres

V) Altres conflictes en infraestructures de transport

VI) Conflictes per entrada de senglars en zones urbanes

La Guia comprèn 11 fitxes.

apfslc