El 29 de gener de 2019 l’APFSLC va realitzar una visita técnica a algunes de les finques on l’APFSLC ha realizat treballs forestals el 2017 i 2018

Els darrers anys, l’Associació ha estat treballant en diferents finques realitzant una silvicultura adaptativa i adaptada al canvi climàtic. Les actuacions que s’han dut a terme tenen per objectiu reduir el risc d’incendi i mantenir la seguretat dels usuaris del bosc retirant tots els arbres morts, evitar l’emergència dels adults de Tomicus retirant els arbres amb signes evidents de la seva presència, evitar la propagació del Tomicus triturant o retirant les restes de majors diàmetres i sempre que sigui possible potenciar la instal·lació de l’alzinar.

El 29 de gener de 2019 es va realitzar una visita a algunes de les finques en les quals s’ha treballat durant el 2017 i el 2018. Aquesta visita s’ha adreçat tant a propietaris forestals, com a tècnics d’Ajuntaments i càrrecs electes i també hi han assistit tècnics del Parc de Serralada Litoral. La Núria Ruiz (tècnica de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona) va exposar amb molt detall els treballs fets i es van abordar temes com les restes vegetals que es queden en el terreny, els riscos associats a les mateixes, etc.

Es van visitar quatre finques:

  • Cau de la Guineu (Teià) de 8,36 ha
  • La Mulassa i Turó de Can Pau Arenas (Alella) de 6,05 ha
  • Turó de Monnar, Ca l’Uriach, Coll de Clau, Coll de Clau 2 (Teià) de 23,13 ha
  • Can Cabús de Dalt (Alella) de 10,90 ha

 

apfslc