S’han iniciat les actuacions del Programa Anual 2018 de l’APFSLC a la finca Can Mompart de Vilanova del Vallès

El Programa Anual 2018 del Pla Marc de l’APFSLC comprèn realizar actuacions d’aclarida de millora, de tallada sanitària i de selecció de tanys , així com tallada de vegetació en una finca afectada per un incendi. Aquestes actuacions es realitzaran en 8 finques de propietaris que són associats de l’APFSLC.

Al juliol de 2018 es van realizar els treballs en la finca de Teià afectada per un incendi al 2017, en un total de 10 ha.

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs d’aclarida de millora, de tallada sanitària i de selecció de tanys en la finca Can Mompart de Vilanova del Vallès, en un total de 10,76 ha. Els treballs són realitzats per l’empresa Talher i estan supervisats per tècnics de l’OTMPIFDR de la Diputació de Barcelona.

 

apfslc