Es constitueix la taula de seguiment sobre l’afectació del Tomicus en els boscos del Maresme

Es constitueix la taula de seguiment sobre l’afectació del Tomicus al Maresme

El passat 17 d’abril el president de l’Associació, en Joan Bertran, va assistir a la constitució de la taula de seguiment sobre l’afectació del Tomicus al Maresme.  La taula està formada per representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, del Consell Comarcal del Maresme, de la Diputació de Barcelona i de les Associacions de propietaris forestals.

L’objectiu de la Taula és oferir un espai de coordinació i establir mecanismes de concertació entre les administracions territorials intervinents i el sector forestal associat. D’aquesta manera serà possible permetre una assignació eficient dels recursos públics destinats a combatre la plaga, amb independència de les administracions que els aportin. A més, la nova taula actuarà com a observatori de seguiment de l’evolució de la plaga i d’avaluació de les actuacions dutes a terme.

Per aquest any el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha tret una nova línia d’ajuts (PDR) amb un import de 200.000€, dels quals 80.000€ han estat adjudicats a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central per tal d’actuar en 64 ha del municipi d’Argentona, el més afectat dins l’àmbit de l’associació. Per altra banda, la Diputació de Barcelona ha aprovat el programa anual per al 2018 amb un import de 100.000 € que s’invertiran en diferents finques del Maresme i del Vallès Oriental.

apfslc