Properament s’espera que es publiqui el 2on INFORME TÈCNIC SOBRE L’ANÀLISI DE LES MASSES BOSCOSES DEL MARESME: ESTUDI DEL SEU DECAÏMENT

Vista la problemàtica de l’estat dels boscos del Maresme, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, va encarregar un estudi a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a finals de 2016 per tal de delimitar les àrees afectades per decaïment de la massa forestal a partir d’imatges de satèl·lit. L’ICGC va realitzar un estudi mitjançant imatges Sentinel-2 en el qual, es va avaluar el decaïment a partir de l’anàlisi de l’índex de vegetació EVI (que analitza el nivell de verdor de la vegetació) d’una imatge de l’agost de 2015 i una altra de l’agost de 2016. Segons el resultat d’aquest estudi del 2015-2016, un 6 % de la superfície forestal analitzada (853,1 ha) es trobava greument afectada per decaïment  i el 43,8 % (6.326,8 ha) estava afectada per algun símptoma de decaïment. i l’estudi concloïa  que probablement part d’aquestes zones patirien mortalitat durant la primavera de 2017. Per aquest motiu es va fer necessària la continuïtat de l’estudi l’any 2017 per tal de determinar l’evolució de les masses forestals del Maresme.

L’estudi ja ha finalizat i en breu s’espera que Diputació de Barcelona publiqui els seus resultats.

En els següents links us podeu descargar els resultats del 1er estudi realitzat al 2015-2016:

Estudi: Anàlisi de les masses boscoses del Maresme: Estudi del seu decaïment a partir d’imatges Sentinel-2

Informe tècnic sobre l’anàlisi de les masses boscoses del Maresme

Mapes associats a l’estudi

apfslc