Debat informatiu: Què podem fer amb els nostres boscos?

Debat informatiu en què participen les principals entitats de la comarca del Maresme relacionades amb la gestió forestal.

La intenció és fer una breu presentació de l’estat dels boscos del Maresme i es donarà la paraula als assistents per tal que manifestin les seves inquietuds i els ponents puguin recollir-les i donar-hi resposta

apfslc