Continuïtat en la Junta de l’Associació

En la darrera Assemblea General de Socis de 26 de juny de 2018, s’aprovà per unanimitat la continuació dels càrrecs de la Junta que arribava a aquesta data, sense canvis ni candidatures alternatives.
Durant el mandat anterior s’havien produït alguns canvis en la composició i en alguns càrrecs de la Junta.

Podeu trobar la composició de la Junta a l’ apartat  “L’Associació” del menú d’aquesta pàgina web.

 

 

 

apfslc