Ajuts a la gestió forestal sostenible que inclouen les finques afectades per Tomicus destruens (Resolució ARP/1953/2018)

El passat 3 d’agost es va publicar la Resolució ARP/1953/2018 per als ajuts a la gestió forestal sostenible

El termini per presentar les sol·licituds és des del 14 d’agost al 15 d’octubre de 2018.

Aquests ajuts comprenen, entre altres, actuacions de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas de danys biòtics.

Poden ser beneficiàries les associacions de persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals.

L’import màxim de subvenció és 70.000 €.

Aquí disposeu de la Resolució: Resolucio_ajut_2018

Podeu trobar más informació a:

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9653_Ajuts-a-la-gestio-forestal-sostenible-en-finques-de-titularitat-publica

 

 

 

apfslc