Vídeo presentació: Associació Propietaris Forestals Serralada Litoral Central

Els darrers anys, l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central ha estat treballant en diferents finques realitzant una silvicultura adaptada al canvi climàtic. Les actuacions que es mostren en aquest vídeo són algunes de les actuacions que s’han dut a terme durant l’any 2018 en finques afectades per l’escarabat perforador Tomicus destruens al municipi d’Argentona. Les actuacions tenen per objectiu evitar l’emergència dels adults de Tomicus retirant els arbres amb signes evidents de la seva presència, evitar la propagació de la plaga triturant i retirant les restes de majors diàmetres i, en aquelles zones on és possible, potenciar la instal·lació de l’alzinar, així com reduir el risc d’incendi.

apfslc