Al mediterrani cada vegada hi ha més bosc, però més amenaçat

Segons l’últim informe que ha publicat la FAO, el canvi climàtic, els incendis forestals i l’escassetat d’aigua incrementen la degradació del bosc a la Mediterrània. El CREAF ha col·laborat coordinant un capítol sencer on s’han detallat les causes d’aquesta degradació.

L’estudi es pot trobar penjat/publicat al web del CREAF:

http://blog.creaf.cat/noticies/al-mediterrani-cada-vegada-hi-ha-mes-bosc-pero-mes-amenacat/

El CREAF ha estat el coordinador del capítol 5 sobre les causes d’aquesta degradació. Segons aquest capítol, coordinat per l’investigador del CREAF Enrique Doblas, la degradació dels boscos al nord de la Mediterrània es deu principalment a l’abandonament de la terra i els incendis, mentre que els boscos al sud-est de la regió pateixen la sobreexplotació de la llenya, sobrepasturatge i la pressió demogràfica.

L’informe insta els països a ampliar la restauració de boscos i paisatges. En particular, recomana:

  • Triar i plantar espècies d’arbres barrejades per reduir l’impacte de les sequeres
  • Noves polítiques de lluita contra incendis que vagin més enllà d’apagar focs i incloguin activitats preventives de gestió, preparació i restauració de la vegetació
  • Una estratègia forestal regional i polítiques comunes
  • Reforçar les cadenes de valor forestal
  • Els boscos mediterranis formen ja part de l’economia verda, però les seves contribucions podrien maximitzar si les estratègies d’aquesta economia verda es centressin més en els boscos
  • Increment de boscos, parcs i horts a les àrees urbanes
  • Crear aliances més sòlides entre els sectors públic i privat per a la gestió forestal
  • Aplicar les directrius de la FAO per a la restauració de boscos i paisatges degradats

 

apfslc