Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2018

Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles i ramaderes, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa any 2018

Aprovades les bases de les subvencions del 2018 de la Xarxa de Parcs Naturals. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 28 de febrer.

Al BOPB de 3 de gener s’ha publicat les bases especifiques i la convocatòria de concessió de subvencions, corresponents a l’exercici 2018, mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de fomentar les activitats d’explotacions forestals, empreses agrícoles i ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit territorial dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

En el cas del Parc de Serralada Litoral aquest àmbit serà el de l’Espai d’Interès Natural de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

Trobareu tota la informació i la documentació necessària a l’enllaç següent: https://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats

Per qualsevol dubte podeu dirigir-vos a l’oficina del Parc Serralada Litoral:

Avinguda Sant Mateu, 2

08328 Alella

A/e: p.slitoral@diba.cat

Tel. 937 540 024

 

 

 

apfslc