Actuacions de l’Associació a l’entorn de l’incendi de Teià del 2017

La primera setmana de juliol  d’aquest any es van iniciar les actuacions a la zona de l’incendi de Teià de l’any passat, i el seu entorn. Es preveu intervenir en una superfície total de 22,85 ha (de les quals 15 són cremades)  afectant a 4 finques diferents.  Vegeu Mapa_incendi

Al terreny cremat,  es fa la tallada i retirada de la fusta cremada, deixant les restes esteses a lloc, per tal d’evitar l’erosió. A la zona no cremada, es fa una aclarida de millora.

Els treballs són realitzats per l’empresa Francesc Pous, i supervisats i projectats pels tècnics col·laboradors de l’Asociació, de la Diputació de Barcelona.

apfslc